Biuro Zarządu

tel.: 12 293 09 63

faks: 12 293 09 71

e-mail: biuro@neomedic.pl

 

NEOMEDIC Spółka Akcyjna

al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c

31-476 Kraków

 


 

NIP: 6783079959, REGON: 120867335,

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydz. Gosp. KRS: 0000654121

Kapitał zakładowy: 185.000,00 zł